Νέα & Ανακοινώσεις1. ISO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 26/02/2009
Το εργαστήριο πρόσφατα απέκτησε πιστοποίηση κατά ISO από την DQS GmbH για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για Ραδιοανοσολογικές (RIA / IRMA) και ανοσολογικές εξετάσεις.
2. FMF ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 20/02/2008
Το εργαστήριο πρόσφατα απέκτησε πιστοποίηση για τον προγεννητικό έλεγχο συνδρόμου Down του πρώτου τριμήνου από το αναγνωρισμένο διεθνώς ίδρυμα «Fetal Medicine Foundation» (FMF), του οποίου ηγείται ο Καθηγητής Κύπρος Νικολαίδης, θεμελιωτής της εμβρυϊκής Ιατρικής.