Widget Image
Κορίνθου 210-212, 2ος όροφος

Δευτέρα 7:30 – 14:30 & 17:30 – 21:00

Τρίτη 7:30 – 14:30 & 17:30 – 21:00

Τετάρτη 7:30 – 14:30

Πέμπτη 7:30 – 14:30 & 17:30 – 21:00

Παρασκευή 7:30 – 14:30 & 17:30 – 21:00

Σάββατο 9:00-14:00 (COVID TEST)

ΑΝΝΑ Ν. ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ - ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
Title Image

Βιορμονική Covid Center

Αρχική  /  Ιατρείο  /  Βιορμονική Covid Center
BIORMONIKH COVID CENTER1

Στο διαγνωστικό εργαστήριο ΒΙΟΡΜΟΝΙΚΗ Ο.Ε. λειτουργεί COVID CENTER σε ανεξάρτητο χώρο με όλες τις συνθήκες βιοασφάλειας.

Καθημερινά λαμβάνονται δείγματα για rapid test και PCR test κατά της νόσου COVID-19 στο ωράριο λειτουργίας του εργαστηρίου. Για λόγους εξασφάλισης της δημόσιας υγείας, το διαγνωστικό εργαστήριο λειτουργεί και το Σαββατοκύριακο από τις 09:00-14:00 για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η λήψη του δείγματος πραγματοποιείται σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με όλες τις συνθήκες απολύμανσης και προστασίας των εξεταζομένων.

Δειγματοληψία πραγματοποιείται και στα σπίτια ή στο χώρο του εξεταζόμενου, κατόπιν συνεννόησης και ακολουθώντας πιστά το πρωτόκολλο υγιεινής και ασφάλειας.

Σε δείγματα που λαμβάνονται μέχρι το μεσημέρι για μοριακό έλεγχο (PCR), τα αποτελέσματα παραδίδονται αυθημερόν το ίδιο βράδυ.

Υπάρχει η δυνατότητα για διενέργεια γρήγορης PCR (εντός 3ωρου) με χρήση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού, κατόπιν συνεννόησης.

Διαγνωστικός έλεγχος ανοσίας κατά του ιού SARS-COV-2

Ο ιός SARS-CoV-2, ο αιτιολογικός παράγοντας της λοίμωξης COVID-19, είναι ένας RNA ιός ο οποίος ανήκει στο γένος των β- κορωνοϊών. Οι δομικές πρωτεΐνες του  SARS-COV-2 περιλαμβάνουν την πρωτεΐνη της μεμβράνης (Μ), την πρωτεΐνη του περιβλήματος του ιού (Ε), την πρωτεΐνη του νουκλεοκαψίδιου (Ν) και την πρωτεΐνη της ακιδικής περιοχής (S). Η τελευταία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαδικασία  εισόδου του ιού στα κύτταρα στόχους και αποτελείται από δύο υπομονάδες, την S1 η οποία είναι υπεύθυνη για την πρόσδεση του ιού στα κύτταρα και φέρει την υποδοχή δέσμευσης του υποδοχέα (RBD) του ιού με το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (hACE2) και την S2, η οποία διαμεσολαβεί τη σύντηξη των ιικών – κυτταρικών μεμβρανών.

Ο έλεγχος της ανοσίας κατά του ιού SARS-COV-2 διενεργείται με τη μέτρηση των ακόλουθων δεικτών :

  • Αντισώματα IgG κατά της πρωτείνης Ν (νουκλεοκαψίδιο) που ανιχνεύει την ανοσιακή απάντηση του οργανισμού κυρίως μετά από νόσηση.
  • Αντισώματα IgG κατά της πρωτείνης S (spike – ακίδα) που ανιχνεύει την ανοσιακή απάντηση του οργανισμού κυρίως μετά από νόσηση ή από εμβολιασμό. Μετά από εμβολιασμό, χωρίς ιστορικό νόσησης, ανιχνεύονται αποκλειστικά τα αντισώμτα κατά της πρωτείνης S (spike).

Ραντεβού για τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19

BIORMONIKH COVID CENTER2

Σας διευκολύνουμε.

Με ένα απλό τηλέφωνο και τη γνωστοποίηση του ΑΜΚΑ σας, μπορούμε να σας κλείσουμε το ραντεβού σας σε οποιοδήποτε εμβολιαστικό κέντρο επιθυμείτε.

Τηλ: 2610275556

ΕΟΔΥ

BIORMONIKH COVID CENTER3

Οδηγίες απομόνωσης-καραντίνας κρουσμάτων COVID-19 και επαφών τους

COVID-19
05.01.2022

Α. Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό

(υγειονομικό/παραϊατρικό/διοικητικό προσωπικό σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας κάθε βαθμίδας)

Α1. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με λοίμωξη από Sars-Cov-2:

Απομόνωση πέντε (5) ημερών και επιστροφή στην εργασία με ή χωρίς αρνητικό testing εάν είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτώματα. Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2).

Α2. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έχει εκτεθεί σε επιβεβαιωμένο κρούσμα Sars-Cov-2:

  1. Για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εμβολιασμένο και με ενισχυτική δόση: Συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους με υποχρεωτική διενέργεια εργαστηριακού test την 3η ημέρα από την έκθεση.
  2. Για ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εμβολιασμένο με 2 δόσεις ή 1 δόση για το εμβόλιο J&J: Συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους με υποχρεωτική διενέργεια εργαστηριακού test την 1η , 3η και 5η -7 η ημέρα από την έκθεση.

Σε κάθε περίπτωση, οι Επιτροπές Λοιμώξεων κάθε νοσηλευτικού ιδρύματος δύνανται να λάβουν οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο για αποφυγή διασποράς της λοίμωξης και περιορισμού της νόσου.

Β. Γενικός πληθυσμός

Β1. Άτομα με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Sars-Cov-2 – Απομόνωση:

• Παραμονή σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες απομόνωσης.
• Μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών απομόνωσης και εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, παράταση της απομόνωσης εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού.
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.

Β2. Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα – Καραντίνα:

Β2α. Για άτομα εμβολιασμένο και με ενισχυτική δόση ή άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες:

 Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες και διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5 η ημέρα από την έκθεση.

 Β2β. Για άτομα εμβολιασμένα με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση ή ανεμβολίαστους:

 Παραμονή στο σπίτι για πέντε (5) ημέρες και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα.

  • Την 5η ημέρα διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test).
  • Μετά την 5η ημέρα, χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες.

 Για πληθυσμιακές ομάδες των οποίων η εργασία συνδέεται άρρηκτα με την λειτουργία του κράτους και τις υποδομές ζωτικής σημασίας, τα μέλη την Επιτροπής θα εξετάσουν τυχόν διαφοροποιημένες οδηγίες κατόπιν εισηγήσεων και των αρμόδιων Υπουργείων.

 Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή θετικού εργαστηριακού ελέγχου, τα άτομα της κατηγορίας Β2 (Καραντίνα) μεταπίπτουν στην κατηγορία Β1 (Απομόνωση) και εφαρμόζουν τις αντίστοιχες οδηγίες.

 Αναφορικά με την χρήση μάσκας τα μέλη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες εφιστούν την προσοχή στην όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή αυτής.

 Οι ανωτέρω οδηγίες μπορούν να επικαιροποιούνται αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων λόγω της ταχύτητας μετάδοσης του ιού.

error: