Παιδιατρική ενδοκρινολογίαΤίτλος / Ορισμός
Παιδιατρική ενδοκρινολογία

Σε παιδιά που εμφανίζουν διαταραχή στην σκελετική ανάπτυξή τους ή διαταραχή στην ανάπτυξη της ήβης, διενεργείται ορμονολογικός προσδιορισμός θυρεοειδούς και ελέγχεται η λειτουργικότητα της υπόφυσης [FSH, LH, PRL, GH (αυξητική ορμόνη)] , της ορμόνης IGF-1(σωματομεδίνη) και του άξονα υπόφυσης / γονάδων (TESTO, E2). Το αποτέλεσμα των εξετάσεων αυτών συγκρίνεται με τους υπόλοιπους δείκτες ανάπτυξης του παιδιού.

Σε παιδιά που λαμβάνουν αγωγή (θυροξίνη) για ύπαρξη θυρεοειδοπάθειας, πραγματοποιείται έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να επιτευχθεί άριστη ρύθμιση που να επιτρέπει την σωστή ανάπτυξη του παιδιού.

Σε παιδιά που εμφανίζουν παχυσαρκία, ελέγχεται επίσης η λειτουργικότητα του θυρεοειδούς καθώς και των επινεφριδίων (μέτρηση κορτιζόλης αίματος και ούρων 24ώρου). Η υπολειτουργία του θυρεοειδούς αδένα ενοχοποιείται για την παιδική παχυσαρκία όπως και για διαταραχές στην ανάπτυξη.

Σε νεαρές κοπέλες που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην έναρξη της ΕΡ, διαταραχές ΕΡ, υπερτρίχωση ή ακμή, διενεργείται πλήρης ορμονολογικός έλεγχος ώστε να αποκλειστεί η ύπαρξη «πολυκυστικών ωοθηκών». Μία σπανιότερη πάθηση που ονομάζεται «συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων» ανιχνεύεται μετρώντας τα επίπεδα της 17ΟΗPG.