Εξωσωματική γονιμοποίησηΤίτλος / Ορισμός
Ειδική εργαστηριακή διερεύνηση εξωσωματικής γονιμοποίησης

Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης, ελέγχονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα τα επίπεδα ορμονών (FSH, LH, E2, Prog), ώστε να διαπιστωθεί η ομαλή ανάπτυξη και ωριμότητα των ωοθυλακίων ανάλογα με την αντίστοιχη θεραπευτική φόρτιση.

Οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις των επιπέδων οιστραδιόλης κάθε 2-7 ημέρες μας επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε την καλή ποιότητα των αναπτυσσόμενων ωαρίων συγκριτικά με την αντίστοιχη υπερηχογραφική εικόνα των ωοθηκών, με τελικό σκοπό την λήψη όσο το δυνατόν περισσότερων και ωριμότερων ωαρίων.

Τέλος, 14 ημέρες μετά την εμβρυομεταφορά, ελέγχεται η τιμή της β-χοριακής γοναδοτροπίνης, για να διαπιστωθεί η επίτευξη ή όχι εγκυμοσύνης.