ΕνδομητρίωσηΤίτλος / Ορισμός
Ειδική εργαστηριακή διερεύνηση ενδομητρίωσης

Σε περιπτώσεις δυσμηνόρροιας (έντονο άλγος προ ή/και κατά την διάρκεια της ΕΡ) που μπορεί να συνδυάζεται ή όχι με διαταραχές στην γονιμότητα, ζητείται η μέτρηση του δείκτη CA 125 για πιθανή διάγνωση της ενδομητρίωσης.

Επίσης η ύπαρξη ευμεγέθων κύστεων σε κάποια από τις δύο ωοθήκες απαιτεί διερεύνηση του CA 125. Επί αυξημένη τιμή του δείκτη θα πρέπει να διερευνηθεί η ύπαρξη φλεγμονώδους εστίας ενδομητρίωσης στην κύστη (“σοκολατοειδής κύστη”).