ΑναιμίαΤίτλος / Ορισμός
Ειδική εργαστηριακή διερεύνηση αναιμίας

Διερευνώνται τα επίπεδα των βιταμινών που έχουν άμεση σχέση με την αιμοποίηση, όπως είναι η βιταμίνη Β12 και το φυλλικό οξύ. Σε άτομα που κάνουν εξαντλητικές δίαιτες ή σε χορτοφάγα άτομα, τα επίπεδα αυτά τείνουν να ελαττωθούν με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται μεγαλοβλαστική αναιμία.

Επίσης εξετάζονται τα επίπεδα φερριτίνης του οργανισμού, που είναι δείκτης της αποθηκευτικής ικανότητας σε σίδηρο, η ένδεια του οποίου προκαλεί σιδηροπενική αναιμία. Τα επίπεδα φερριτίνης πρέπει πάντα να ελέγχονται τακτικά σε γυναίκες που έχουν μεγάλες απώλειες αίματος με την περίοδο, διότι σ’αυτήν την περίπτωση, ακόμα και εάν υπάρχει σωστή διατροφή, οι ποσότητες του απορροφούμενου σιδήρου από την προσλαμβανόμενη τροφή δεν μπορούν να υπερκεράσουν τις αυξημένες απώλειες του οργανισμού.