ΥπέρτασηΤίτλος / Ορισμός
Ειδική εργαστηριακή διερεύνηση υπέρτασης

Σε νεαρά άτομα που εμφανίζουν ανεξήγητη υπέρταση, σε υπέρταση που δεν ελέγχεται από την φαρμακευτική αγωγή και σε άλλες ειδικές περιπτώσεις, διενεργείται έλεγχος του άξονα νεφρού / επινεφριδίων με την μέτρηση ρενίνης και αλδοστερόνης του πλάσματος σε κατάσταση ηρεμίας και κόπωσης ή ακόμα και μετά από λήψη κάποιου αντιϋπερτασικού φαρμάκου (κατοπτρίλης).

Επίσης εξετάζονται τα επίπεδα της κορτιζόλης στο αίμα ή σε συλλογή ούρων 24ώρου, διότι αυξημένα επίπεδα αυτής μπορεί να ενοχοποιηθούν ως αίτιο υπέρτασης.

Τέλος, ελέγχεται αιματολογικώς η θυρεοειδική λειτουργία, διότι διαταραχές της (υπερθυρεοειδισμός ή υποθυρεοειδισμός) μπορούν να προκαλέσουν αύξηση της αρτηριακής πίεσης (>140/90mmHg) ή να επιδεινώσουν και να απορρυθμίσουν μία προϋπάρχουσα καλώς ρυθμιζόμενη υπέρταση.