ΕξετάσειςΔιαγνωστική ύλη εργαστηρίου

Εξετάσεις θυρεοειδούς αδένα
Τ3 FT3
T4 FT4
TSH ABTPO
TG ANTI-TG
CT TSI / TRAB
Εξετάσεις υπόφυσης
FSH ACTH
LH GH
PRL IGF-1
Εξετάσεις επινεφριδίων
CORT ANDROSTE-NEDIONE
DHEAS 17OHPG
SHBG VMA
RENINE ALDOSTERONE
Εξετάσεις γεννητικών αδένων
E2 PROG
E1 TESTO / FTESTO
E3 INHIBIN-B
Εξετάσεις οστικού μεταβολισμού
PTH
OSTEOCALCIN
1,25 VIT. D
Εξετάσεις παγκρέατος
INSULIN
C-PEPTIDE
Εξετάσεις αναιμίας
B12
FOLIC ACID
FERRITINE
ERYTHROPOIETIN
Εξετάσεις εγκυμοσύνης
BHCG PROG
HPL ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
UE3 Ε2
Εξετάσεις αλλεργίας
IGE TOTAL
IGE SPECIFIC ALLERGENS
Εξετάσεις ογκολογικές
CEA CA50
MCA AFP
CA72-4 SCC
CA15-3 PSA
TPA CA 125
NSE TPS
CA 19-9 TATI
Επίπεδα φαρμάκων
DIGOXIN THEOPHYLLIN
DEPAKENE EPANUTIN
TEGRETOL TRILEPTAL
Άλλες / νέες εξετάσεις
CGA
OMOCYSTEINE
TROPONIN I