Εξετάσεις


  Σχετιζόμενες εξετάσεις   Προετοιμασία / Οδηγίες / Αιμοληψία   Ερμηνεία εξετάσεων / Παράγοντες που δημιουργούν αποκλίσεις
  Ορισμός / Περιγραφή   Φυσιολογικές Τιμές / Μονάδα μέτρησης / Συντελεστής μετατροπής μονάδων   Σύνδεσμοι
  Διερεύνηση / Διάγνωση   Μεθοδολογία / Εκτέλεση / Αποτελέσματα   Πληροφορίες για Ιατρούς

ACTH / Φλοιοεπινεφριδοτρόπος ορμόνη / Κορτικοτροπίνη
Oνομα εξέτασης / Επιστημονικό όνομα
ACTH / Φλοιοεπινεφριδοτρόπος ορμόνη / Κορτικοτροπίνη