Ραδιοανοσολογική Δοκιμασία (RIA)


  Ορισμός   Σύγκριση με άλλες τεχνικές   Πεδία Έρευνας
  Τεχνική   Εξάλειψη   Εταιρείες / Παρασκευαστές RIA
  Εφαρμογές   Μέλλον   Αναφορές

ΕξάλειψηΜε τα χρόνια κύριες ανταγωνιστικές τεχνολογίες έχουν αναδυθεί ικανές να προσφέρουν δοκιμασίες που είναι ίσης κλινικής αξίας, χρησιμοποιώντας μη ραδιενεργές τεχνικές. Παρόλα αυτά, η τεχνική ραδιοανοσοδοκιμασίας είναι ακόμη η μέθοδος προτίμησης για πολλούς. Τα RIA συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρέως διεθνώς.

Τα κυρίαρχα πλεονεκτήματα είναι:
  • Εξαιρετικά ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον.
  • Η πιο συγκροτημένη μέθοδο δοκιμασίας.
  • Οι εκπομπές γάμα ακτινοβολίας δεν επηρεάζονται από τη ζέστη, το δείγμα ή μείγμα ή από το φως. Δεν υπάρχουν παρεμβολές από φαινόμενα που σχετίζονται με το υπόστρωμα.
  • Οι δοκιμασίες RIA είναι εξαιρετικά οικονομικές.
  • Τα μηχανήματα RIA είναι πολύ εύχρηστα.
  • Δεν υπάρχει μέθοδος που να προσφέρει τόσο πολύ μεγάλη ευαισθησία ή ειδικότητα.