Ραδιοανοσολογική Δοκιμασία (RIA)


  Ορισμός   Σύγκριση με άλλες τεχνικές   Πεδία Έρευνας
  Τεχνική   Εξάλειψη   Εταιρείες / Παρασκευαστές RIA
  Εφαρμογές   Μέλλον   Αναφορές

ΟρισμόςΗ ραδιοανοσοδοκιμασία (RIA) είναι μία ραδιοανοσολογική τεχνική με αξιοσημείωτη ευαισθησία και ένα υψηλό βαθμό ειδικότητας που χρησιμοποιείται ευρέως για την εκτίμηση ποικίλων μορίων που ανευρίσκονται σε σύμπλοκες ενώσεις.

Η ραδιοανοσοδοκιμασία είναι μία εργαστηριακή διαγνωστική τεχνική και επομένως δεν συμπεριλαμβάνει την χορήγηση ραδιενεργούς ουσίας στον ασθενή.