Ραδιοανοσολογική Δοκιμασία (RIA)


  Ορισμός   Σύγκριση με άλλες τεχνικές   Πεδία Έρευνας
  Τεχνική   Εξάλειψη   Εταιρείες / Παρασκευαστές RIA
  Εφαρμογές   Μέλλον   Αναφορές

  
Eισαγωγή

Η τεχνική αναπτύχθηκε το 1960 από τον Berson και την Yallow ως μία δοκιμασία για την συγκέντρωση της ινσουλίνης στο πλάσμα.

Ήταν η πρώτη φορά που τα επίπεδα ορμόνης στο αίμα μπορούσαν να ανιχνευτούν από μία δοκιμασία εργαστηρίου.

Η Yallow πήρε το βραβείο Nobel Ιατρικής το 1977.

Η ακριβής μέτρηση ελάχιστων ποσοτήτων ορμόνης ήταν ένα σημαδιακό γεγονός στην ενδοκρινολογία. Η ραδιοανοσομέτρηση RIA είναι η μητέρα όλων των ανοσολογικών μετρήσεων.