ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS


ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ (DOCTOR@LINK) ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (PATIENT@LINK)
http://www.peramis.gr

ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
http://www.guideline.gov
http://www.ngc.org
http://www.fda.gov/default.htm
http://www.who.int/en/
http://www.cdc.gov/
http://www.mfmedicine.com/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
http://www.arupconsult.com/
http://www.thedoctorsdoctor.com/laboratory_testing.htm
http://www.sas-centre.org/assays.html
http://www.pathology.unc.edu/labs/front.htm
http://uimc.discoveryhospital.com/main.php?p=tes-A
http://www.labcorp.com/datasets/labcorp/html/chapter/index.htm
http://www.stlouischildrens.org/professionals/labtestguidebook/tabid/85/Default.aspx
http://www.fertilityplus.org/faq/hormonelevels.html
http://www.cs.nsw.gov.au/csls/RPAH/endo/searchres.asp
http://www.iwdl.net/home.htm
http://www.mgh.org/lab/CATALOG/LARGE.HTM
http://www.bccancer.bc.ca/HPI/CancerManagementGuidelines/TumourMarkers/start.htm

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ / ΠΑΘΗΣΕΙΣ
http://www.healthline.com/directory/diseases-and-conditions
http://www.hoslink.com/LabResults/endocrineresults.htm
http://www.mic.ki.se/Diseases/Alphalist.html
http://dir.yahoo.com/Health/diseases_and_conditions/
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.health.state.ny.us/diseases/
http://www.netdoctor.co.uk/diseases/
http://www.khake.com/page34.html
http://www.sciencedaily.com/news/health_medicine/diseases_and_conditions/
http://www.who.int/topics/en/
http://www.mayoclinic.com/health/DiseasesIndex/DiseasesIndex
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/healthtopics.html
http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=1200002
http://www.diseasesdatabase.com/begin.asp?gif=1
http://www.healthinsite.gov.au/topics/Conditions_and_Diseases
http://www.medicinenet.com/diseases_and_conditions/article.htm

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
http://www.yourdiseaserisk.harvard.edu/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/heartdiseasesprevention.html
http://www.ecdc.eu.int/health_topics.html
http://prevention.stanford.edu/
http://www.phac-aspc.gc.ca/ccdpc-cpcmc/topics/index.html

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN
http://www.fetalmedicine.com/
http://www.wolfson.qmul.ac.uk/
http://www.aafp.org/afp/20000815/825.html
http://www.acog.org/from_home/publications/press_releases/nr01-02-07-1.cfm
http://www.fetalanomaly.screening.nhs.uk/publications#fileid190
http://www.qmul.ac.uk/news/newsrelease.php?news_id=36
http://www.fbr.org/psl/ist.html
http://www.americanpregnancy.org/prenataltesting/
http://www.mayoclinic.com/health/down-syndrome/DS00182/DSECTION=5