Βιογραφικό Σημείωμα Ωράριο Λειτουργίας Επικοινωνία Νέα & Ανακοινώσεις
Εργαστήριο Τεχνική RIA Φυσιολογικές Τιμές Δοκιμασίες Χρήσιμες Οδηγίες Σύνδεσμοι
Το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο κατά ISO και κατά FMF.
    
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Δημιουργία και Φιλοξενία Ιστοσελίδας SilkTech Α.Ε.