Εμμηνόπαυση


  Περιγραφή   Παράγοντες κινδύνου / Αίτια   Παρενέργειες της Ορμονοθεραπείας
  Στατιστική   Επιπλοκές   Οδηγίες
  Σημεία και συμπτώματα   Θεραπεία   Αναφορές
  Εργαστηριακός έλεγχος και διάγνωση   Αντενδείξεις της ΟΡΜ   Πληροφορίες για επαγγελματίες

Στατιστική
Υγιειονομική Μελέτη από το Μassachusetts Women’s

  • Μέση ηλικία έναρξης περιεμμηνόπαυσης: 46 έτη
  • Ηλικία έναρξης για το 95% των γυναικών: 39-51
  • Μέση διάρκεια περιεμμηνόπαυσης: 5 έτη
  • Διάρκεια για το 95% των γυναικών: 2-8 έτη
  • Μέση ηλικία εμμηνόπαυσης: 51,3 έτη (40-58 έτη)
  • Η πτώση της αναπαραγωγικής ικανότητας προηγείται της εμμηνόπαυσης κατά 5-10 χρόνια