Εξετάσεις > ACTH / Φλοιοεπινεφριδοτρόπος ορμόνη / Κορτικοτροπίνη


  Σχετιζόμενες εξετάσεις   Προετοιμασία / Οδηγίες / Αιμοληψία   Ερμηνεία εξετάσεων / Παράγοντες που δημιουργούν αποκλίσεις
  Ορισμός / Περιγραφή   Φυσιολογικές Τιμές / Μονάδα μέτρησης / Συντελεστής μετατροπής μονάδων   Σύνδεσμοι
  Διερεύνηση / Διάγνωση   Μεθοδολογία / Εκτέλεση / Αποτελέσματα   Πληροφορίες για Ιατρούς

Ερμηνεία εξετάσεων / Παράγοντες που δημιουργούν αποκλίσεις

Yψηλότερα από τα αναμενόμενα επίπεδα ACTH μπορεί να προκληθούν από:

  • Μία επιβράδυνση της λειτουργίας των επινεφριδίων (νόσος Addison),
  • Όγκος υπόφυσης,
  • Άλλοι όγκοι που παράγουν περίσσεια ACTH

Λιγότερο από τα αναμενόμενα επίπεδα ACTH μπορούν να προκληθούν από:

  • Αυξημένη παραγωγή κορτιζόλης από τα επινεφρίδια (σύνδρομο Cushing)
  • Μερικοί όγκοι των επινεφριδίων
  • Υποφυσιακή ανεπάρκεια

Μερικά φάρμακα και καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν στην αύξηση της ΑCTH, συμπεριλαμβανομένων των αμφεταμινών, της ινσουλίνης, της levodopa, μετοκλοπραμίδης, RU 486 και το άγχος.

Φάρμακα που προκαλούν την πτώση της ΑCTH περιλαμβάνουν την δεξαμεθαζόνη και άλλα φάρμακα που δρουν όπως η κορτιζόλη (όπως πρεδνιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνιζολόνη, μεθυλπρεδνιζολόνη και megestrol acetate. Mερικά είδη συνθετικής ACTH δεν ανιχνεύονται από αυτή την δοκιμασία.