Εξετάσεις > ACTH / Φλοιοεπινεφριδοτρόπος ορμόνη / Κορτικοτροπίνη


  Σχετιζόμενες εξετάσεις   Προετοιμασία / Οδηγίες / Αιμοληψία   Ερμηνεία εξετάσεων / Παράγοντες που δημιουργούν αποκλίσεις
  Ορισμός / Περιγραφή   Φυσιολογικές Τιμές / Μονάδα μέτρησης / Συντελεστής μετατροπής μονάδων   Σύνδεσμοι
  Διερεύνηση / Διάγνωση   Μεθοδολογία / Εκτέλεση / Αποτελέσματα   Πληροφορίες για Ιατρούς

Φυσιολογικές Τιμές / Μονάδα μέτρησης / Συντελεστής μετατροπής μονάδων

ΦύλοΗλικία Φυσιολογικές τιμές
Ανδρες και γυναίκες1 εβδ.- 9 έτη5- 46 pg/mL
Ανδρες και γυναίκες10-18 έτη6 - 55 pg/mL
Ανδρες> 19 ετών6 – 58 pg/mL πρωί
Γυναίκες> 19 ετών7 – 69 pg/mL πρωί
Ανδρες και γυναίκες> 19 ετών7 - 30 pg/mL απόγευμα

Συντελεστής μετατροπής -> SI: x1.0 ng/lt ή x 0.2202 pmol/L