Εξετάσεις > ACTH / Φλοιοεπινεφριδοτρόπος ορμόνη / Κορτικοτροπίνη


  Σχετιζόμενες εξετάσεις   Προετοιμασία / Οδηγίες / Αιμοληψία   Ερμηνεία εξετάσεων / Παράγοντες που δημιουργούν αποκλίσεις
  Ορισμός / Περιγραφή   Φυσιολογικές Τιμές / Μονάδα μέτρησης / Συντελεστής μετατροπής μονάδων   Σύνδεσμοι
  Διερεύνηση / Διάγνωση   Μεθοδολογία / Εκτέλεση / Αποτελέσματα   Πληροφορίες για Ιατρούς

Προετοιμασία / Οδηγίες / Αιμοληψία

ΑσθενήςNηστεία, η λήψη του αίματος προτιμητέο να γίνει νωρίς το πρωϊ (8.00-8.30 π.μ.).
ΔείγμαΣυλλογή 5ml EDTA παγωμένο.
ΕπεξεργασίαΦυγοκέντρηση, αποχωρισμός πλάσματος από κύτταρα, παγωμένο πλάσμα στους –20οC
Μεταφοράπλάσμα παγωμένο 1ml (ελάχ. 0.5ml)
Παιδιατρική συλλογή/μεταφοράπλάσμα παγωμένο 1ml
Απορρίπτονται δείγματαορός, αιμόλυση, ηπαρινισμένο πλάσμα, μη παγωμένα δείγματα.
Σταθερότητα, συντήρησηΜετά την φυγοκέντρηση, 4 ώρες στους 2-8oC, 30 ημέρες στους –20οC