Εξετάσεις > ACTH / Φλοιοεπινεφριδοτρόπος ορμόνη / Κορτικοτροπίνη


  Σχετιζόμενες εξετάσεις   Προετοιμασία / Οδηγίες / Αιμοληψία   Ερμηνεία εξετάσεων / Παράγοντες που δημιουργούν αποκλίσεις
  Ορισμός / Περιγραφή   Φυσιολογικές Τιμές / Μονάδα μέτρησης / Συντελεστής μετατροπής μονάδων   Σύνδεσμοι
  Διερεύνηση / Διάγνωση   Μεθοδολογία / Εκτέλεση / Αποτελέσματα   Πληροφορίες για Ιατρούς

Διερεύνηση / Διάγνωση

Τα επίπεδα ACTH στο αίμα μετριούνται για να βοηθήσουν στην ανίχνευση, διάγνωση και παρακολούθηση καταστάσεων που συνοδεύονται από περίσσεια ή έλλειψη κορτιζόλης στο σώμα. Αυτές οι καταστάσεις είναι:

  • Νόσος Cushing: περίσσεια κορτιζόλης που οφείλεται σε έναν όγκο (συνήθως καλοήθης) της υπόφυσης που παράγει ACTH.
  • Σύνδρομο Cushing: Αναφέρεται στα σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με την περίσσεια κορτιζόλης. Σε αντίθεση με τη νόσο του Cushing, ο σύνδρομος Cushing μπορεί να οφείλεται σε ένα επινεφριδιακό όγκο, επινεφριδιακή υπερπλασία (αυξημένη ανάπτυξη επινεφριδιακών κυττάρων), στη χρήση στεροειδών φαρμάκων, η στην ύπαρξη όγκου εκτός της υπόφυσης που παράγει ACTH (π.χ. πνεύμονες).
  • Νόσος Addison: Πρωτοπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια, ελαττωμένη παραγωγή κορτιζόλης οφειλόμενη σε επινεφριδιακή βλάβη.
  • Δευτεροπαθής επινεφριακή ανεπάρκεια: ελαττωμένη παραγωγή κορτιζόλης εξαιτίας υποφυσιακής δυσλειτουργίας.
  • Υποφυσιακή ανεπάρκεια: Δυσλειτουργία υπόφυσης ή βλάβη που οδηγεί σε ελαττωμένη ορμονική παραγωγή από την υπόφυση, συμπεριλαμβανομένου και της παραγωγής ACTH.